System Noży Powietrznych Paxtona wykorzystując precyzyjnie zaprojektowaną i wykonaną płaską dyszę liniową, umożliwia uzyskanie bezpośredniego wypływu powietrza z dmuchawy.

 
System Noży Powietrznych PAXTON'a jest bardziej energooszczędny niż jakikolwiek system pracujący przy ciśnieniu 7 bar.

Paxton

jest liderem technologii noży powietrznych oraz wysokowydajnych dmuchaw odśrodkowych od ponad 25 lat. Nasze doświadczenie uczyniło z nas ekspertów w projektowaniu sprawnych i wydajnych systemów suszenia przy pomocy noży powietrznych. Jako eksperci systemów przepływów powietrza, doszliśmy do konstrukcji gdzie noże powietrzne są idealne dla potrzeb "precyzyjnego suszenia", włącznie ze sterowaniem procesów pokrywania, kurtyn powietrznych, usuwaniem pyłów i niechcianych materiałów, jak również wielu innych wartościowych zastosowań.

Jak działają Noże Powietrzne?


Noże Powietrzne Paxton'a wykorzystując precyzyjnie zaprojektowaną i wykonaną płaską dyszę liniową, umożliwiają uzyskanie bezpośredniego wypływu powietrza z dmuchawy odśrodkowej poprzez szczelinę dyszy z bardzo dużą prędkością w celu:
  • Osuszania i usuwania płynów z powierzchni
  • Kontroli procesów pokrywania
  • Zdmuchiwania pyłów i resztek
  • Transportowania materiałów na poduszce powietrznej lub przyciskanie ich do powierzchni kanie ich do powierzchni
  • Chłodzenia/ogrzewania materiałów
  • Zapewnienia kurtyn/barier
  • Neutralizacji ładunków statycznych


Noże powietrzne Paxton'a są zasilane przez perfekcyjnie dobrany do system wysokosprawnych dmuchaw odśrodkowych Paxton'a pracujących efektywnie przy transporterach z prędkością liniową przekraczającą 10 m/s.

| przemysł spożywczy i pakowanie | przemysł i elektronika |
| puszkowanie i butelkowanie | kontakt |
VECTOR - Technika sprężonego powietrza